Bouillon - tipy na poznávací zájezdy do Belgie

Bouillon - největší hrad v Belgii

hrad Bouillon První zmínka o Bouillonu pochází z roku 998, kdy byl místní hrad střediskem samostatného panství v Lotrinsku. V 11. století patřil dolnolotrinským vévodům a roku 1082 jej zdědil Godefroi z Bouillonu, pozdější vůdce a hrdina první křížové výpravy. Ten jej prodal lutyšskému biskupovi s cílem získat peníze pro tento válečný podnik. Koncem 16. století přecházejí nároky rodu de la Marck na Henriho de la Tour d'Auvergne, maršála Francie, jehož potomci získávají s francouzskou pomocí Bouillon roku 1676 jako samostatné vévodství. To vzalo zasvé ve víru historických událostí v období Velké francouzské revoluce a roku 1815 bylo Vídeňským kongresem vévodství postoupeno králi nizozemskému jakožto velkovévodovi lucemburskému. Roku 1839 byl Bouillon spolu s celou lucemburskou provincií připojen k nově vzniklému Belgickému království.
Bouillon je belgické město ležící ve valonské oblasti v provincii Lucemburk. Je rodným městem belgického nacisty Léona Degrella.

Zájezdy se kterými můžete navštívit Bouillon

Všechny poznávací zájezdy od CK SLAN tour naleznete na
poznavaci-zajezdy.slantour.cz