Humor - tipy na poznávací zájezdy do Rumunska

Humor - klášter chráněný dřevěnou hradbou

klášter Humor Na rozdíl od ostatních okolních klášterů, které jsou obehnány kamennými zdmi, je Humor chráněn dřevěnou hradbou a nad chrámovou lodí chybí špičatá věž, což symbolizuje skutečnost, že byl založen podřízeným bojarem jménem Teodor Bubuiog, jenž byl kancléřem Petru Rarese. Zakladatel kláštera je tu pohřben i se svou manželkou Anastasií.
Fresky vytvořil Toma ze Suceavy a jejich převládajícím odstínem je červenohnědá (z orientálního barviva z mořenového kořene), byť se na nich objevují i sytě modré a zelené tóny.
Fresky zobrazují postupně v řadách svaté poustevníky, každý z měsíců roku jako zobrazení lidské ctnosti, sedm církevních koncilů a Pannu Marii obklopenou světci. Poslední soud na zdi pod nezvykle otevřeným vstupem se podobá stejnému výjevu ve Voronetu, ovšem v jednom se od něj podstatně liší - Satan je tu ztvárněn jako nevěsta babylonská, což však už dnes není z malby vůbec zřetelné. Tento obraz má svůj protějšek v představě venkovského lidu o peklu - jde údajně o jeskyni, kterou podpírá sedm stařen, jež během svého života ve špatnostech předčily samotného Satana. A protože tyto ženy jsou smrtelné, legenda praví, že Satan musí na světě nepřetržitě hledat jejich náhradu a dosud se mu to vždy podařilo.
Kristův rodokmen podél severní zdi byl doslova vymazán počasím, ale restaurátoři se nejdříve zabývají opravou fresky Velebení Panny Marie na jižní straně. Podobně jako ve Voronetu i tato malba oslavuje její zázračný zásah při obléhání Cařihradu Peršany, byť ti byli v Humoru nahrazeni z propagandistických důvodů Turky. Avšak klášter stejně nebylo možno uchránit před zničujícími tureckými nájezdy a areál byl prohlášen za ruinu již v 18. století.

Zájezdy se kterými můžete navštívit klášter Humor

Všechny poznávací zájezdy od CK SLAN tour naleznete na
poznavaci-zajezdy.slantour.cz